ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
3
1
4
1
อนุบาล 3
2
1
3
1
รวมอนุบาล
5
2
7
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
-
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
1
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
3
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
6
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
2
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
1
4
1
รวมประถมศึกษา
17
13
30
6
รวมทั้งหมด
22
15
37
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
3
1
4
1
อนุบาล 3
4
1
5
1
รวมอนุบาล
7
2
9
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
-
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
1
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
3
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
6
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
2
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
1
4
1
รวมประถมศึกษา
17
13
30
6
รวมทั้งหมด
24
15
39
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 5 บ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

chaitoop.com    โทรศัพท์ :  0631466958 

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook