ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านชายธูป

         

             โรงเรียนบ้านชายธูปตั้งอยู่หมู่ 5   ตำบลโคกตะบอง  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  71120  โทรศัพท์ -     สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่  6  มีพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน    

             โรงเรียนบ้านชายธูป เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2483  สมัยนายจินดา คนธิดา เป็นศึกษาธิการอำเภอ นายเผือด คล้ายประสงค์ เป็นครูใหญ่คนแรก อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว   พ.ศ. 2500 นายจง ทองอิ่ม ครูใหญ่ ขอบริจาคเงินจากผู้ปกครอง และพระอธิการเกลี้ยงอินทสโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ สร้างอาคารชั่วคราวแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งชำรุดทรุดโทรมพ.ศ. 2501 ได้รับงบประมาณจำนวน 10,000 บาท สร้างอาคารแบบ 002  พ.ศ. 2522 โรงเรียนย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร นายชัยสุทธิ์ ใจจริง ครูใหญ่ ได้ปรึกษากับ นายจำนวน อยู่สถิต  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7  นายโล่ ปานสอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และนายพวง จิตตปรน ร่วมกับผู้ปกครอง และชาวบ้านซื้อที่ดินสร้างโรงเรียน ราคาไร่ละ 10,000 บาท จำนวน 4 ไร่ 2 งาน  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน พ.ศ. 2525 ผู้ปกครองชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทราบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก 4 ห้องเรียนพ.ศ. 2533 นายไพศาล มัฆมาน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แทนนายชัยสุทธิ์  ใจจริง ที่เกษียณอายุราชการ  ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน สร้างสนามวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ วันที่ 1 มีนาคม 2544 นายโกศล ทองเปลว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ 1 มีนาคม 2546 นางสุจิตรา มีจำรัส ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 นายวินัย สีบานเย็น ย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการ วันที่  15  พฤศจิกายน   2555  นายโกวิท  ทั่วจบ ย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 15 มกราคม 2559   นายสฤษดิ์ กองสิน รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสุกัญญา  ดีประเสริฐ ได้ย้ายมาบรรจุตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายธูป วันที่ 1 มีนาคม 2562

           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชายธูป  มีผู้บริหาร  1 คน    ข้าราชการครู 3 คน   ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 1 คน    ลูกจ้างประจำ 1 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน  เป็นชาย  3 คน   หญิง 4 คน      รวม 7 คน  และมีนักเรียน  37  คน

 โรงเรียนบ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 5 บ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

chaitoop.com    โทรศัพท์ :  0631466958 

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook