ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายธูป
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020156
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  020156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชายธูป
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchaitoop
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านชายธูป
ตำบล :
  โคกตะบอง
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  063-1466958
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ก.ค. 2483
อีเมล์ :
  chaitoop.school@gmail.com
                                                           website   chaitoop.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกตะบอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.
 


โรงเรียนบ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 5 บ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

chaitoop.com    โทรศัพท์ :  0631466958 

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook