สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์

เป็นรูปหลังคาทรงไทย เหนือล้อเกวียน มี ชายธูป ติดกับล้อเกวียน

“ ชายธูป”เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ติดกับล้อเกวียน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านชายธูป

 โรงเรียนบ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 5 บ้านชายธูป ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

chaitoop.com    โทรศัพท์ :  0631466958 

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook